બજાર

અમારી પાસે સ્થાનિક બજાર અને વિદેશી બજાર બંનેના ગ્રાહકો છે. માઈક સેલ્સ મેનેજર સારા સંચાર માટે અસ્ખલિત અંગ્રેજી બોલી શકે છે. અમારું મુખ્ય વેચાણ બજાર:

ઉત્તર અમેરિકા 10.00%

પશ્ચિમ યુરોપ 10.00%

ઓશનિયા 10.00%

દક્ષિણ અમેરિકા  5.00%

દક્ષિણપૂર્વ એશિયા  55.00%

મધ્ય પૂર્વ 2.00%

પૂર્વ યુરોપ  1.00%

પૂર્વ એશિયા     1.00%
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept